Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ceník výkonů prováděných v zájmu fyzické osoby nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2010 (Aktualizace proběhla 17.2.2014).

Kalkulace dle režijních nákladů ZZ.

 

Potvrzování přihlášek

 • jesle a mateřské školy (1. přihláška) 50 Kč
 • studium pro střední školy (SOU, gymnázium) 100 Kč
 • přihláška na VŠ 100 Kč
 • potvrzování přihlášek na letní a zimní tábory, rekreační a sportovní akce 50 Kč
 • povolování zájmové činnosti (hudební, sportovní) na 1 rok 100 Kč

 

Lékařské zprávy

 • vyšetření k žádosti o lázeňskou léčbu a pobyt v ozdravovně na vlastní žádost pacienta nebo rodiny 200 Kč
 • lékařská zpráva o zdravotním stavu dítěte pro různé účely (prodloužená mateřská dovolená, neplacená dovolená, zlepšení bytové situace, úprava pracovní doby, atd.) 150 Kč
 • lékařská zpráva o proběhlém onemocnění (pokud je vyžadováno kolektivním zařízením) 50 Kč
 • lékařské zprávy pro účely soudu, soc. šetření v rodině, zdrav. stav. dítěte 250 Kč
 • lékařská zpráva pro odklad školní docházky 50 Kč

 

Další výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

 • vystavení Zdravotního průkazu pro práci v potravinářství 100 Kč
 • nehrazená očkování (např. aplikace protiklíšťové očkovací látky, poučení) 70 Kč
 • vystavení duplikátu OČR (ošetřování člena rodiny) 100 Kč
 • vyšetření EKG a popis (na vyžádání - např. pro sportovní odd.) 200 Kč

 

Ostatní

 • převzetí dítěte do péče po ambulantním porodu (v tomto jsou zahrnuty 2 návštěvy lékaře pediatra u dítěte doma po porodu a sledování dítěte) - tuto péči nutno dohodnout předem, platba se provádí předem při dohodě o převzetí dítěte po narození tímto způsobem, pokud by porod neproběhl ambulantně, ale standartně v nemocici - je částka vratná 1500 Kč
 • vyšetření k žádosti o řidičský průkaz (včetně barvocitu a vyplnění dotazníku o zdravotním stavu pro autoškolu) 150 Kč
 • vstupní prohlídky pro zaměstnavatele 150 Kč
 • vyšetření pro vydání zbrojního průkazu 150 Kč
 • výpis z karty (předávací protokol) při změně ošetřujícího lékaře (součástí výpisu je xerox důležitých odborných nálezů a poštovné) 150 Kč

 

Smluvní partner zdravotních pojišťoven

 

111 Všeobecná zdravotní pojištovna České republiky

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213 Revírní bratrská pokladna

217 Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE

 

Pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven poskytujeme akutní zdravotní péči v rozsahu platné legislativy.