Ambulance dětské kardiologie

 

je specializována především na zjištění vrozených vad srdečních a to u dětí do 19 let věku. Řeší i problematiku dalších srdečních nemocí u dětí ( hypertenze, arytmie …)

Přístrojové vybavení pro provedení těchto vyšetření:

  • EKG
  • ECHO kardiografické vyšetření
  • Monitorace tlaku krevního 24 hodin (ABPM)
  • Monitorace EKG 24 hodin (Holter monitorace EKG)

Na vyšetření je potřeba se předem objednat.

 

Ambulance prenatální kardiologie

 

  • specializované echokardiografické vyšetření srdce plodu a krevního oběhu plodu
  • detekci vrozených srdečních vad u plodu
  • diagnostiku a léčbu jiných onemocnění srdce (karditis, kardiomyopatie)
  • následnou péči o těhotnou s onemocněním srdce plodu
  • komplexní péči o děti s onemocněním srdce (vrozené vady, poruchy rytmu, jiná onemocnění srdce)

 

Kardiologické vyšetření sportovců ( EKG, echokardiografické vyšetření)

 

Legislativa ČR

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu , vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

 

Definice typu sportovce

Výše zmíněná vyhláška definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.

 

Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže.

 

Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců.

 

Pro naprostou většinu dětí organizovaných ve sportovních oddílech ( hokej, fotbal , florbal … a další) je odpovídající označení výkonnostní sportovec. Potvrzení vydává registrující praktický dětský lékař, dítě musí mít natočené a zhodnocené EKG.