Novorozence, který je propuštěný z porodnice, navštívíme na základě telefonické nebo osobní domluvy, nejlépe do 48h od propuštění.

Vaše miminko bude v domácím prostředí, event. v ordinaci, prohlédnuto, zhodnotíme kojení, celkové prospívání, hmotnostní úbytek proti porodní hmotnosti, žloutenku, hojení pupku. Dle Vašich potřeb a dotazů bude provedena instruktáž např. v péči o kůži novorozence, koupání, přebalování. Na základě nových zkušeností z prvních dnů v domácí péči o novorozence se můžete dovědět cenné rady o spánku, vycházkách aktuálně dle roční doby, o polohování a používání různých nosítek, péči o genitál miminka atd.

Při zjištění jakýchkoli potíží či Vaší nejistotě budete pozváni k dalšímu dořešení do ordinace.

Jsme vybaveni profesionální odsávačkou mateřského mléka, která může zejména při počátečních potížích s kojením výrazně pomoci. Odsávačku zapůjčíme na základě předem sjednaných podmínek a proti podpisu smlouvy o zapůjčení. Přístroj je po každém zapůjčení kompletně kontrolován. Velkou pomocí je odsávačka také pro maminky nedonošených dětí.

Velmi častým problémem novorozenců je žloutenka. Je vždy nutné sledovat, zda se nejedná o žloutenku mimo fyziologické rozmezí.

Všechny novorozence kontrolujeme bezbolestně přístrojem, který měří hodnotu bilirubinu přes kůži. Při vyšších hodnotách hladiny ověřujeme krevním odběrem a v případě nutnosti zahájíme fototerapii. Nově máme možnost vést fototerapii ambulantně přímo v naší ordinaci či v domácím prostředí pomocí speciální postýlky pro fototerapii novorozence Bilibed.

Dále u novorozenců propuštěných z porodnice sledujeme event. hojení porodních traumatismů – zlomenin klíčků, kefalhematomů. Zvláštní pozoronost věnujeme nedonošeným dětem a dětem s různými riziky vzniklými v době porodu a těsně po něm. Pečujeme o děti propuštěné z jednotek intenzivní péče o novorozence, respektujeme doporučení propouštějících neonatologů a dále v péči o nedonošence spolupracujeme se všemi potřebnými specialisty – neurologie, oční, ORL, neurochirurgie, ortopedie, fyzioterapie, gastroenterologie, kardiologie… Korigujeme dle potřeby očkování, vedeme management péče o nedonošence včetně přípravy k indikovaným operačním výkonům, současně řešíme problematiku sociálních aspektů navazujících na přítomnost nedonošence v rodině.