Mudr. Leopold Sedláček
Absolvoval LF UP Olomouc v r. 1985
I. atestace z pediatrie 1988
II. atestace z pediatrie 1992
1985 – 1992 dětské odd. nemocnice Krnov
Od r. 1989 pracuje v odborné dětské kardiologické ambulanci
1993 – dosud Nestání zdravotnické zařízení – PLDD a dětská kardiologická ambulance
MUDr. Kamila Hnízdová
Absolvovala lékařskou fakultu UP Olomouc – obor všeobecné lékařství
I atestaci z pediatrie vykonala v r. 2001
Specializační atestaci z dětské kardiologie vykonala v r. 2004
Po absolutoriu LF UP Olomouc pracovala na dětském odd. nemocnice v Krnově
Od r. 2001 pak NZZ – ordinaci PLDD a dětské kardiologie
MUDr. Dagmar Prejdová
Primářka dětského odd. Slezské nemocnice v Opavě – u nás provádí v rámci dětské kardiologické ambulance prenatální vyšetření srdce plodů
MuDr. Radovan Sedláček
Absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci - obor Všeobecné lékařství v r. 2015.
1.7.2015 - dosud MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. PLDD
15.8.2015 - dosud Praxe na Dětské klinice FN v Olomouci
MUDr. Klára Sedláčková
Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci - obor Všeobecné lékařství v r. 2016.
1.7.2016 - dosud MUDr. Leopold Sedláček s.r.o. PLDD
1.9.2016 Zahajuje praxi na Klinice dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
Mudr. Michaela Knoppová
2006 absolvovala Lékařskou fakultu FN Olomouc obor všeobecné lékařství
2011 atestace z Dětského lékařství
2014 atestace v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Pracovala na dětském oddělení Vsetínské nemocnice a krátce i na dětském oddělení v Krnově
Od roku 2015 dosud v naší ordinaci PLDD
Jana Masařová
Absolvovala střední zdravotní školu v Šumperku – obor dětská sestra
1990 – 1994 – pracovala jako dětská sestra na dětské odd. nemocnice v Bruntále
1995 – dětská sestra na jednotce intenzivní péče dětského odd. nemocnice Krnov
2006 – dosud – dětská sestra v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost, dětská kardiologická ambulance
Jana Kotásková
Absolvovala střední zdravotní školu v Krnově – obor všeobecná sestra
Absolvovala pomaturitní studium v oboru dětská sestra v institutu pro další vzdělávání v Brně
1995 – 1996 – dětské oddělení nemocnice Krnov
1996 – 2002 – jednotka intenzivní péče pro děti DO Krnov
2002 – dosud – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, dětská kardiologická ambulance
Julie Pláteníková
1979 maturita střední zdravotnická škola Opava
1979 – 2008 dětské oddělení nemocnice v Krnově
2008 – dosud – ordinace PLDD a kardiologická ambulance
1999 – pomaturitní specializační studium – institut pro další vzdělávání sester v Brně
Monika Vondrová
1990 - 1996 - dětské oddělení SZZ Krnov
1996 - 2006 - dětská JIP
2006 - 2008 - ambulance dětského oddělení
2008 - 2017 - novorozenecké oddělení
červen 2017 - dosud - TRIOMED