x

Očkování

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost.

Povinné pravidelné očkování dětí

Hexavakcína

Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí dvěma základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne (2. měsíce) věku.

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou, oslabenou, očkovací látkou, a to mezi 13. - 18. měsícem po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

Nepovinné očkování dětí hrazené ZP

Pneumokoková onemocnění

U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku se jedná o hrazené nepovinné očkování. První dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu.

Očkování proti HPV

Nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. rokem života.

Meningokokové nákazy

V indikovaném věku jsou hrazeny vakcíny proti typu A, B, C, W, Y 135.

Pravidelné očkování specifické skupiny dětí

Tuberkulóza

Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

Hepatitida B

Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede podáním protilátek proti virové hepatitidě B a 1. dávka očkovací látky proti hepatitidě B, nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky.

Další možnosti nehrazených očkování naleznete např. vakciny.cz nebo vám informace podá lékař či sestra v naší ordinaci.

Objednejte se na PCR test
Nahoru